GÅ MED KIRKEFORTÆLLINGER

Folkekirker i Herning Kommune

LOGO FOR GMKF

BAGGRUND

Idégrundlag

De lokale kirker i Herning Kommune indeholder så mange fortællinger om kristendommens historie. Når elever hører fortællinger om noget, der er foregået i de lokale kirker, bliver kirkehistorien vedkommende og nærværende. Eleverne kan sætte sig selv ind i historiens vingesus, og kirkehistorien globalt kan blive konkret.

Vi har udvalgt 13 kirkefortællinger fra de 38 folkekirker i Herning Kommune og medtænkt en geografisk spredning, men har også valgt fortællinger ud fra, hvor eleverne bor og går i skole. Fortællingerne er skrevet som øjenvidneberetninger på baggrund af oplysninger, vi har kunnet finde frem til. På www.skoleogkirke.dk findes en materialebase med de lokale kirkehistorier. Jeres bidrag til udvidelse af materialebasen er velkommen.

Ideen til dette undervisningsforløb ”Gå med kirkefortællinger” opstod i forbindelse med ”Himmelske Dage på Heden” i Kristi Himmelfartsdagene 2019”. Kirkedagenes temaet er ”Gå med…”. Samtidigt er undervisningsforløbet et bidrag til ”åben skole” og ”bevægelse” i Folkeskolen i Herning Kommune.

Link til ”Himmelske Dage”: https://www.himmelskedage.dk/

Fælles mål

Kristendomskundskab efter 9. klasse

Historie efter 6.klasse

Historie efter 9.klasse