GÅ MED KIRKEFORTÆLLINGER

Folkekirker i Herning Kommune

LOGO FOR GMKF
Før et løb

Her finder du forklaring valg af løbstype, og vejledning i forberedelser inden et løb.

Under et løb

Her finder du vej til materialer til de enkelte løb, og som skal bruges under løbet.

Efter løb

Her finder du idéer til udførelsen af løb. Man kan arragere det på flere forskellige måder.

Baggrund

Find information om projektets indhold, idégrundlag og mål.

Materialebase

Her finder du vej ind til materialer, som du kan printe ud alt efter behov og valg af løbstype.

Kontakt

Her finder du information om de ansvarlige personer ved projektet. Der er mulighed for kontakt.